top of page
cropx new logo_edited.png
f2778c5a-9cee-4221-86d6-2a9ef165ca92_edi
             
קרופקס הינה פלטפורמה דיגיטלית לניהול אגרוטכני.  קרופקס מתמקדת בניהול ממשק ההשקיה והדישון ומציגה בפני המשתמש תובנות המסייעות לקבל החלטות באופן מושכל. מערכת חיזוי מחלות מאפשרת ביצוע הדברה בעיתוי הנכון, ולהפחית בכמות הריסוסים. אפליקציית מזג האוויר מציגה תחזית לחמישה ימים ומאפשרת תכנון ההשקיה בהתאם. מודול השטיפה מונע שטיפת החנקה ומאפשר ניהול ממשק ההזנה באופן יעיל. המערכת מכילה יומן ארועים דיגיטלי המאפשר תעוד פעולות וארועים באופן ידני או אוטומטי. ניתן לסנכרן את המערכת למחשבי השקיה, מחשבי ריסוס, תוכנת John Deer ולכל תוכנה אחרת המכילה קוד API פתוח.

 

 


 

 

מזג אוויר_edited_edited.png
קרופקס הינה הפלטפורמה היחידה המאפשרת תכנון ההשקיה באופן מושכל
ועל סמך פרמטרים מדודים. 
תחזית מזג האוויר המתעדכנת אחת לחצי שעה , מציגה תחזית לחמישה ימים.

רק בקרופקס ניתן לתכנן את ההשקיה על סמך נתוני קבול השדה, נקודת הכמישה ותחום המים הזמינים בזמינות גבוהה.

VWC.jpg
farmer-with-tablet-computer-soy-bean-plantation-field-countryside-sunset.jpg

קרופקס עושה שימוש במערכת בינה מלאכותית הניזונה מנתוני המגדל, מידע מלוויני צילום ומזג אוויר, תחנות מזג אוויר ציבוריות ופרטיות, מאגרי מידע, חיישני קרקע, ועל שבעה וחצי מליון דגימות הנלקחות מדי יום מחמישה עשר אלף לקוחות החברה. זה הביג דאטה שלנו.

קרופקס הינה הפלטפורמה היחידה המאפשרת אלגוריתמיקה המבוססת על ניטור הקרקע, הצמח, והאוויר בו זמנית והשוואת המידע המתקבל למודלים של גידול. 

Grapefruit.jpg
tule.jpg
bottom of page